Mukařov - Srbín - Žernovka
Místní organizace TOP09

Členové výborů nominovaných za TOP09
Volební období 2014 - 2018:


Ing. Jiří Šavrda
člen finančního výboru
předseda výboru pro pořádek a bezpečnost
Bc. Olaf Zuckerstein
člen finančního výboru
Stanislav Müller
člen výboru pro pořádek a bezpečnost
Judr. Jana Klimentová
člen kontrolního výboru
Mgr. Ondřej Jakob
člen Školské rady
   
Ing. Ivana Malá
člen výboru pro životní prostředí
Gabriela Nižníková
člen škoslkého výboru
MgA. Petra Batók
člen škoslkého výboru
člen výboru pro sociální a kulturní věci
Tomáš Kouba
člen kontrolního výboru


Ladislav Malý
člen výboru pro sociální a kulturní věci


Volební období 2010 - 2014:

1) Strategický výbor

Mgr. Ondřej Jakob
člen výboru
Ondrej.Jakob@seznam.cz
 
2) Finanční výbor

Ing. Ivana Malá
člen výboru
ivana.mala@maledane.cz

Bc. Olaf Zuckerstein
člen výboru
z.olaf@seznam.cz


 
3) Kontrolní výbor

JUDr. Jana Klimentová
předsedkyně výboru
JanaKliment@seznam.cz
 
4) Výbor pro zeleň a veřejný pořádek
Výbor zrušen zastupitelstvem obce k 24.1.2012
 
5) Školský, kulturní a sociální výbor

Gabriela Nižníková
člen výboru
 

Ing. Jiří Šavrda
místopředseda výboru
jirisavrda@top09mukarov.cz

Martina Jakobová
člen výboru