Mukařov - Srbín - Žernovka
Místní organizace TOP09

KANDIDÁTKA TOP09 PRO VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA PRO OBDOBÍ 2014-2018


profil kandidáta
1: Ing. Jiří Šavrda - 36 let, ženatý, čtyři děti.
V Mukařově a později v Srbíně žije již 25 let. Za tu dobu si k tomuto místu vytvořil silný vztah a není mu lhostejné, co se v budoucnu s naší obcí stane. Od roku 2010 je místopředseda Školského, kulturního a sociálního výboru. Chce se zasadit o to, aby nám naše obce poskytovaly bezpečný a kvalitní prostor k normálnímu životu. Abychom se nemuseli bát pouštět naše děti samotné do školy, aby měly možnost se kvalitně vzdělávat, aby služby občanům byly co nejdostupnější.
2. Bc. Olaf Zuckerstein - 44 let.
Bydlí na Žernovce od roku 2004. Vzděláním je ekonom a jako vedoucí oddělení na pražském magistrátě má zkušenosti se specifiky státní správy. Od roku 2010 je členem finančního výboru obce. Jeho prioritami jsou úspěšná, bezpečná a přátelská obec. V rámci plánovaných a realizovaných investic z rozpočtu obce by se i nadále zasazoval o rovnocenné postavení Žernovky, Srbína a Mukařova.

profil kandidáta
3: Stanislav Müller - 43 let, ženatý, dvě děti.
V Mukařově žije od roku 2009, vystudoval Střední školu gastronomickou a hotelovou. V současné době pracuje jako manažer a koordinátor ve společnosti poskytující služby na cestách. V roli zastupitele by se rád věnoval oblasti zklidnění dopravy a dokončení osvětlení a chodníků na hlavní silnici, zřízení obecní policie, bezpečnosti a čistotě v obci. Věří, že v naší obci se bude žít dobře nejen nám všem, ale také těm, kteří přijdou po nás.
VOLTE JEDNÍM KŘÍŽKEM,
VOLTE TOP 09

Říjnové komunální volby rozhodnou o tom, kdo bude spravovat Mukařov, Srbín a Žernovku v následujících čtyřech letech. Své zastupitele budete moci vybírat i Vy. Rozhodnete-li se hlasovat pro určitou stranu, označte u jejího názvu křížek. Pokud je Vám blízký některý z našich kandidátů a přemýšlíte o tom, že mu dáte svůj preferenční hlas, zvažte však i možnost označit naši kandidátku jako celek. Právě tak máte největší šanci, že se tento kandidát dostane do zastupitelstva obce. Pouze tak máte největší šanci zúročit Váš hlas.

Předem Vám moc děkuji.
Ondřej Jakob

ÚVODNÍ SLOVA
KARLA SCHWARZENBERGA
KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM

Jeden moudrý muž pravil, že všechny volby jsou lokální. Je to do valné míry pravda, neboť voliči se rozhodují podle svých každodenních zkušeností, a ty jsou největší právě s místní samosprávou. Málokdy se člověk setká s činiteli vlády nebo Evropské komise, ale co se děje v jeho městě nebo v jeho obci, to zažívá denně a podle toho se rozhoduje. Je opravdu na nás, abychom při těchto volbách postavili důstojné kandidáty a lidi, kteří mají pro své město, pro svou obec cit a všemi silami budou hájit zájmy svých občanů. Vím, že to často není lehké. Býti starostou je u nás pro dotyčného spíše trest než vyznamenání. Proto mám veliký respekt před těmi, kteří se tomuto úkolu rozhodli věnovat. Vás ale milí voliči prosím, abyste se opravdu podívali na kandidátní listiny, abyste viděli, jaké ženy a muže vám TOP 09 nebo uskupení, jejichž je na místní úrovni součástí, v těchto volbách nabízí
a rozhodli podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí. Jde o vaši budoucnost a budoucnost vašich obcí – a to znamená také o budoucnost naší země.

Váš,
Karel Schwarzenberg
4: Ing. Ladislav Profota - 40 let, ženatý, dvě děti.
Ekonom, manažer ve stavební firmě. Absolvent VŠE v Praze, člen výboru Občanského sdružení Pod Budama v Srbíně, předseda výboru České asociace pro finanční řízení. Je pro čistou obec s dobudovanými chodníky, inženýrskými sítěmi a upravenými komunikacemi. Upřednostňuje klidnou menší obec, která zachová kvalitu bydlení stávajících obyvatel, před expandující hlučnou obcí, která nebude zvládat svůj vlastní rozvoj.
5. Mgr. Ondřej Jakob - 40 let, ženatý, tři děti.
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, pracuje jako poradce předsedy poslaneckého klubu TOP 09, zastupitel ve volebním období 2010-2014, člen Strategického výboru, člen Školské rady. Věnoval se rozšíření kapacity školy a jídelny. V tomto by rád pokračoval, včetně rozšiřování předškolních zařízení. Pomáhal by i nadále jednat s ústředními orgány státní správy.
6. JUDr. Jana Klimentová, - 59 let, jedno dítě.
Advokátka, zastupitelka ve volebním období 2010-2014, předsedkyně Kontrolního výboru. Jejím životním krédem a povoláním advokátky je ochrana práva, svobody a suverenity podnikání i smysluplná pomoc těm, kteří to potřebují.
7. Ing. Ivana Malá - 53 let, vdaná, dvě děti.
Pracuje jako daňový poradce, je zastupitelka a členka Finančního výboru ve volebním období 2010-2014. Zajímá se o řešení dopravní situace s ohledem na vnesení většího klidu do obce. Usiluje o vznik obecní policie.
8. Vladimír Pelant - 29 let, svobodný.
Vystudoval střední školu gastronomickou a hotelovou v Praze, v současné době pracuje jako poradce v pojišťovně. Rád by se zasadil o zvýšení bezpečnosti v obci a podpořil zvýšení občanské vybavenosti.
9. Gabriela Nižníková - 50 let, vdaná, tři děti.
Vystudovala Střední ekonomickou školu a absolvovala četné odborné kurzy keramiky. V minulých letech byla členkou školského výboru, kde se kromě školství věnovala také komunikaci se seniory.
10. MgA. Petra Batók - 35 let, vdaná, dvě děti.
Vystudovala obor Tvůrčí psaní a mediální komunikace na Literární akademii v Praze. Pracuje jako referentka pro veřejné zakázky. Její oblasti zájmů jsou kultura, školství a životní prostředí.
11. Tomáš Kouba - 36 let, ženatý, dvě děti.
Vystudoval střední školu, nyní studuje Vysokou školu finanční a správní. Pracuje na pozici provozního ředitele ve společnosti zabývající se informačními technologiemi. Rád by zefektivnil odpadové hospodářství v obci.
12. Ing. Ondřej Máca - 28 let, ženatý.
Vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Od roku 2009 pracuje v energetice jako specialista pro integraci trhu s elektřinou. Jeho prioritami jsou bezpečná, čistá a úspešná obec.
13. Helena Malegová - 47 let, tři děti.
Má středoškolské vzdělání. V Mukařově již 10 let úspěšně provozuje obchod s ovocem a zeleninou BUDSKÝ. Aktivně se podílí na sponzoringu nejrůznějších akcí v obci. Její prioritou je bezpečnost a pořádek v obci.
14. Petr Štembera - 34 let, ženatý.
Má středoškolské vzdělání, pracuje jako technik ve stavebnictví. Jeho cílem je bezpečná a čistá obec.
15. Karel Stárek - 34 let, ženatý, dvě děti.
Má středoškolské vzdělání, pracuje jako stavební technolog a podniká v oboru stavebnictví. Jeho cílem je zdravá obec pro klidné bydlení.