Mukařov - Srbín - Žernovka
Místní organizace TOP09

Archiv aktualit
22.6.2012: Kompromisní návrh Rozpočtového určení daní - zelená pro Mukařovský ( a Srbínský i Žernovský ) rozpočet

Po dlouhých měsících se podařilo dojednat vládní koalici kompromis ohledně zákona o rozpočtovém určení daní, který předložilo Ministerstvo financí. Ten, zjednodušeně řečeno, stanovuje, jak se daňové výnosy přerozdělují mezi jednotlivé obce. Pokud bude novela zákona schválena, rozpočet Mukařova by měl být od příštího roku posílen o zhruba 6 milionů korun.

Současný systém, tak jak byl před lety nastaven, považuji za nespravedlivý. Čtyři největší města, kde žije pouze pětina obyvatel České republiky, dostávají téměř polovinu celostátních daňových příjmů. Praha tak má asi pětkrát větší příjmy na hlavu než Mukařov. Na jednoho Ostravana pak připadá trojnásobně větší částka než na jednoho obyvatele Mukařova, která činí 6600 Kč za rok.

V novém zákoně se bude více přihlížet k prostému počtu obyvatel. To znamená, že se více zohlední situace malých a středních obcí. Současně se mezi daňové příjmy obcí zařadí asi dvanáct miliard korun z různých dotačních titulů státu. Jinými slovy, zástupci obcí už si sami rozhodnou, jak použijí své vlastní peníze. Důležité je, že se jedná o pravidelně se opakující příjmy, se kterými je možno počítat, a tím i dlouhodobě plánovat investiční akce a rozvoj.

Novela zákona zvýší daňový příjem na obyvatele Mukařova ze 6600 Kč na 9500 Kč, tedy téměř o polovinu. To bude představovat asi 6 milionů korun ročně navíc pro obecní pokladnu, což může napomoci řešit některé nejpalčivější problémy, se kterými se nyní jako obec potýkáme.

Nejen Mukařov, ale i všechny ostatní obce Středočeského kraje se dočkají potřebných prostředků pro svůj rozvoj. Střední Čechy mají právo být plnohodnotným regionem a ne pouhým „přívěskem“ či „noclehárnou“ Prahy.
Zákon je nyní projednáván v Parlamentu. Pevně věřím, že se zákon dočká svého schválení a bude platit již od příštího roku, jak navrhuje Ministerstvo financí.

Ondřej Jakob

10.9.2011: Návrh změny rozpočtového určení daní - Mukařov si podle nového systému polepší

Ministerstvo financí představilo v minulých dnech svůj návrh nového systému financování obcí. Jedná se o novelu zákona o rozpočtovém určení daní, kterou by měla v nejbližších týdnech projednat vláda. Tento zákon, zjednodušeně řečeno, stanovuje, kolik prostředků z výnosu různých daní získají obce a jak se tyto prostředky mezi obce rozdělí. Podle aktuálních propočtů by nový návrh mohl zvýšit příjmy Mukařova o téměř 6 milionů Kč.

TOP 09 prosazuje, že rozdělování prostředků mezi jednotlivé obce bude více zohledňovat požadavky menších a středních měst. Současnou situaci, kdy čtyři největší města obdrží téměř polovinu daňových výnosů, ačkoli v nich žije pouze pětina obyvatel, považuji za neudržitelnou. I menší města by měla zajišťovat srovnatelnou úroveň určitých veřejných služeb. Nelíbí se nám stav , kdy Mukařov má daňové příjmy na jednoho obyvatele pětkrát nižší než naše hlavní město nebo třikrát nižší než Plzeň.

V současnosti totiž obec Mukařov dostane z příslušných daňových příjmů pouze 6500 korun na osobu za rok. Podle nového návrhu, který by mohl začít platit od roku 2013, by se jednalo již o 9500 Kč. Celkově by se tyto daňové příjmy Mukařova zvýšily ze 12,5 mil. Kč ročně asi na 18,3 mil. Kč. To už je slušná suma, za kterou by bylo možno vyřešit některé problémy naší obce, které pramení z nedostatku finančních prostředků.
Za důležité také považuji fakt, že kromě spravedlivějšího rozdělení prostředků budou obce automaticky dostávat některé peníze, které jsou nyní součástí národních dotačních programů. Jsem toho názoru, že obecní zastupitelstva lépe vědí, kam směřovat prostředky a také by se snížila administrativa.

Návrh ministra financí přidává vesnicím a městům Středočeského kraje 2,2 mld. Kč navíc. Proto se domnívám, že by jej měli podpořit všichni poslanci za střední Čechy bez ohledu na politickou příslušnost. Pouze tak budou mít obce jako Mukařov dostatečné prostředky na svůj rozvoj a zlepšení úrovně poskytovaných služeb.

Ondřej Jakob, předseda místní organizace TOP 09

24.5.2011: Dotace Ministerstva pro místní rozvoj

Naše obec uspěla v programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora venkova a rozvoj regionů s žádostí na odpočinkovou zónu u školy, dostaneme 400 tisíc Kč. Do programu se hlásilo značné množství obcí, uspěla jen menšina. Výzva k dotaci byla na návrh místní TOP 09 schválena naším zastupitelstvem, proto také příprava žádosti vyžadovala rychlou a účinnou součinnost školy a zaměstnanců úřadu. Také rozhodnutí o kofinancování z obecního rozpočtu 172tis. Kč bylo přijato bezodkladně.

Bude vybudována víceúčelová zpevněná plocha s malým divadelním jeviště, další plochy budou využity pro hru kuželek či dalších aktivit. Součástí projektu je například i zbudování laviček či vysazení památeční lípy k výročí 660 let od založení obce. Cílem je využívání prostoru dětmi, kroužky, družinou i veřejností na nejrůznější akce.

Areál školy je dost rozsáhlý, proto variant na umístění odpočinkové zóny bylo více. Nejvhodnější se zdál prostor před hlavním vchodem „u bříz“ a to hned z několika důvodů - vedení vysokého napětí znemožňuje vyšší stavby, zóna může být monitorována kamerou, umožňuje dozor nad případným nevhodným chováním - kamera a výhled z kabinetu, také snadný přístup z mateřské školy pro její případné využívání.

Míst, kde lze v Mukařově ve volném čase jen tak posedět, není kvůli „vandalizmu“ mnoho. Proto odpočinová zóna monitorovaná školní kamerou bude, doufejme, trvale přínosná z hlediska estetického, výchovného i společenského.

Ondřej Jakob
zastupitel za TOP 09

28.3.2011: Petice proti rušení autobusových spojů ve Středočeském kraji pokračuje

Petiční akce proti rušení autobusových linek ve Středočeském kraji s ohledem k aktuálnímu stavu stále pokračuje.

19.2.2011: Petice proti rušení autobusových spojů ve Středočeském kraji

Tisková zpráva TOP09

Pokud byste měli zájem petici podepsat, dostavte se v úředních hodinách ( pondělí od 14.00 do 16.00 a středu od 14.00 do 18.00 ) na Místní úřad, kde budou petiční archy k dispozici. Pokud byste se nemohli ve stanovené úřední hodiny na Místní úřad dostavit, můžete si petiční arch stáhnout zde. Petiční arch si vytiskněte a vyplňte. Pokud znáte ve svém okolí někoho, kdo by měl zájem petici také podepsat, může tak učinit na vašem petičním archu - nemusí si tisknout svůj vlastní. K dispozici je i elektronická forma petice, která ale nemá právní účinnost. Proto upřednostňujeme Váš fyzický podpis na vytištěném petičním archu. Podepsané petiční archy nám prosím do pondělí 28. února 2011 odešlete na adresu:

TOP 09
„Petice proti rušení autobusů“
Újezd 450/40
118 00 Praha 1

nebo kterémukoliv členu petičního výboru (jejich adresy jsou uvedeny pod peticí).

Vedení MO TOP09 Mukařov navíc nabízí svým spoluobčanům možnost odeslání vyplněných petičních archů na vlastní náklady. Postačí, když vhodíte vyplněný petiční arch do poštovní schránky kohokoliv ze členů vedení MO.

Mgr. Ondřej Jakob
Spojovací 364
Mukařov
Bc. Olaf Zuckerstein
Horka 62
Žernovka
Ing. Ivana Malá
Zelená 248
Mukařov
Ladislav Bajer
zámečnictví
Stará cesta 84
Svojetice
Ing. Jiří Šavrda
Macešková 345
Srbín
JUDr. Jana Klimentová
Do chobotu 413
Srbín

17.12.2010: Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech ... sbírka ukončena

Sbírka na podporu vyhořelých manželů Svatošových byla dne 17.12.2010 ukončena.

Výsledek sbírky bude Obecním úřadem oznámen. Všem, kteří přispěli byť i sebemenší částkou, děkujeme za projevenou podporu a soudržnost se svými spoluobčany.

20.11.2010: Poděkování za důvěru ve volbách 2010

Vážení občané,
   děkujeme Vám za účast ve volbách do zastupitelstva obcí Mukařov, Žernovka a Srbín. TOP 09 se jako nová politická strana ucházela o Vaši přízeň na komunální úrovni poprvé, proto jsme byli plni očekávání, jakou důvěru v nás vložíte. Ve volbách jsme skončili na druhém místě a máme tři zastupitele – Ondřeje Jakoba, Janu Klimentovou a Ivanu Malou.
   TOP 09 dostala od vítězného Mukařovska nabídku na členství ve výborech, kam jsme, kromě svých zvolených zastupitelů, nominovali Olafa Zuckersteina, Petra Červenku, Jiřího Šavrdu, Václava Tichého, Petra Štemberu, Gabrielu Nižníkovou,Tomáše Justu a Ladislava Malého.
   Naši zastupitelé i nevolení členové výborů jsou připraveni pro Vás zodpovědně pracovat, konstruktivně jednat o dalším směřování obce s ostatními členy zastupitelstva a aktivně se podílet na kontrole chodu zastupitelstva i obecního úřadu. Naše programová i názorová blízkost s občanským sdružením Mukařovsko dává naději na užitečnou spolupráci. Zázemí naší vládní strany navíc může pomoci při řešení organizačně a finančně náročných úkolů, jakým je např. Dobudování sítí a infrastruktury všech tří obcí.
   V nastávajícícm čtyřletém období využijeme veškeré možnosti a kapacitu naší členské základny k naplnění programu TOP 09, jímž se cítíme vázáni Vaší podporou. Přivítáme náměty našich příznivců, kteří se mohou obracet osobně nebo písemně nejen na své zastupitele, ale i celou členskou základnu.

Místní organizace TOP 09

19.11.2010: Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech

jak jistě víte, v sobotu 6.11.2010 v dopoledních hodinách vyhořel rodinný dům manželů Svatošových v Pražské ulici v Mukařově, přičemž požár dům zcela zničil. Během požáru navíc došlo ke zranění pana Svatoše, který utrpěl vážné popáleniny. Zastupitelstvo obce se rozhodlo rodinu Svatošových v této těžké situaci podpořit a uspořádat veřejnou finanční sbírku. Tato sbírka byla Krajským úřadem Středočeského kraje oficiálně schválena. Pokud se rozhodnete do sbírky přispět, pošlete svůj příspěvek na bankovní účet č: 27-8817470257/0100 (účet je založen Obecním úřadem Mukařov).
   Jakýkoliv finanční příspěvek bude jistě velkou pomocí. Výsledek sbírky bude Obecním úřadem oznámen.

16.10.2010: Volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 15.10. - 16.10.2010

O hlasy voličů se v našem volební okrsku Mukařov ucházely tři politické subjeky:
1) Česká strana sociálně demokratická
2) TOP 09
3) Mukařov-sko
Voliči, kterých se zúčastnilo 64,44% rozhodli tak, že z celkového počtu 13 zastupitelů získala Česká strana sociálně demokratická 1 zastupitele, TOP 09 získala 3 zastupitele a Mukařov-sko získalo 9 zastupitelů, čímž se stalo vítězem voleb.