Mukařov - Srbín - Žernovka
Místní organizace TOP09

Vítejte na webových stránkách Místní organizace TOP 09 v Mukařově, kde Vám chceme představit naše názory i práci pro Mukařov, Žernovku a SrbínNejprve pár slov k TOP 09. Ta vznikla jako konzervativní, pravicová strana, která zdůrazňuje témata jako zodpovědné a transparentní hospodaření, boj proti korupci, pozitivní přínosy ze spolupráce v Evropské unii i Severoatlantické alianci. Další témata a oblasti naleznete na webových stránkách TOP09.

Naše strana vznikla díky znechucení části občanů nad politickou situací v České republice. Korupce, klientelismus, plýtvání ve veřejném sektoru se staly běžnou součástí našeho života, zatímco další problémy naší země (např. Stámutí populace a nevyhovující penzijní systém) nebyla politická reprezentace dvacet let v rámci existujících stran schopna řešit.

Nechtěli jsme se na to jen dívat, nebo v hospodě u piva pouze nadávat. Naopak, aktivně nabízíme altemativu, a to nejen na úrovni celostátní, ale také na úrovni regionální a obecní. TOP 09 není jen stranou Karla Schwarzenberga či lidí z celostátního vedení Strany, ale sdružením tisíců členů, kteří spolupracují s dalšími desítkami tisíc podporovatelů, sympatizantů a nestraníků v obecních zastupitelstvech.

Všichni z nás chceme pracovat pro rozvoj naší obce a zlepšovat životní úroveň jejich obyvatel.

Zároveň bychom Vás rádi informovali, že v roce 2010 proběhl ustavující sněm místní organizace TOP09 Mukařov, na kterém proběhla volba vedení místní organizace a jejího výkonného výboru. Hlasování určilo strukturu MO TOP09 následovně:

Předseda:Mgr. Ondřej JakobVýkonný výbor:
Místopředseda:Bc. Olaf ZuckersteinMgr. Ondřej Jakob
Bc. Olaf Zuckerstein
Ing. Ivana Malá
Ing. Jiří Šavrda
Ladislav Bajer

Kontaktní údaje na nás najdete na těchto webových stránkách.

Členové naší MO se po volbách v roce 2010 aktivně zapojili do dění a procesů na obecním úřadě (viz podsekce "Zastupitelé" a "Členové výborů"). Účastnili jsme se projednávání obecních záležitosí (a to jak při jednání zastupitelstva, tak i jednotlivých výborů) a podíleli se na sestavování rozpočtů obce od roku 2011. Budeme vděčni za Vaše impulsy a nápady, které si myslíte, že by mohly být naší obcí prospěšné. Kdykoliv nás kontaktujte na našich e-mailových adresách.

Vaše MO TOP09.